Donde la limpieza es fundamental.


L´higiene en les oficines és una eina imprescindible per a la salut i el benestar dels treballadors. Els productes per a la neteja i la desinfecció de qualsevol espai, han de provocar el menor impacte possible sobre el medi ambient. El ventall de productes que oferim per a la neteja professional, són eficaços, saludables i sostenibles.

Más info